22/10/18  Tin của trường  199
Trường th tt Thạnh AN 2 tổ chức hội nghị công chức của trường
 25/04/16  Tin của trường  361
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH TT Thạnh An 2.